top of page

PRIVACYBELEID

Privacybeleid

  • SKINES verwerkt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend om haar diensten te kunnen verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij op schriftelijk verzoek van de klant. SKINES bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

  • SKINES verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de klant.

  • De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, indienen. Op eerste verzoek ontvangt ondergetekende de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met mevrouw Scheeren-Roumans via info@skines.nl.

bottom of page